top of page

Kalp Kalpantaram

INR 1250 for Students INR 1500 For Doctors & Practitioners

24 Hours | 1.5 Houres Each

Topic Covered

Kalpana Session
1. काष्ठौषधी विचार
2. अत्यायिक रसचिकित्सा
3. विविध संहितोक्त कषाय कल्पना
4. भस्मकल्पना - किं भयम्
5. आसव कल्पना
6. अरिष्ट कल्पना
7. भेषजस्य पाँचभौतिकत्व
8. प्रतिनिधि द्रव्य विचार
9. भावना संकल्पना
10. मषी कल्पना
11. How to Modify Formulation?

Kalp Session
12. नारदीय लक्ष्मीविलास रस
13. उन्माद गजांकुश रस
14. माणिक्य रस
15. शुभ्रा भस्म
16. गैरिक कल्पना
17. लघु सुतशेखर
18. पंचतिक्त घृत गुग्गुळ
19. हिंगुवचादि चूर्ण
20. रजनी कल्प
21. धात्र्यादि योग
22. कल्याणक घृत
23. आहारस्य औषधीय कल्पना

Lecturers

वैद्य सचिन र. म्हैसने (नाना)

वैद्य पार्थ काळे

वैद्या मनीषा कचरे

वैद्या गौरी बोरकर

वैद्या प्राजक्ता पटेल

वैद्य प्रयाग सेठिया

वैद्य भरत राठी

वैद्य संदेश चव्हाण

वैद्य प्रतीक पाटील

वैद्य मंगेश ठमके

bottom of page